Tre dagers trening i engasjementsledelse: Kunsten å lokke lokke frem det beste i deg selv og andre

Ønsker du å være en leder som skaper et miljø hvor folk er glade i jobben sin og engasjerer seg helhjertet? En leder som legger til rette for at andre kan jobbe kreativt, effektivt og utholdende? Da er dette seminaret for deg.

Seminaret er en  fordypning i engasjementsledelse og bygger på dagskurset. Det utgjør også den første av seks moduler i sertifiseringstreningen vår.

Hva får du med deg fra treningsseminaret?

I løpet av de tre dagene får du både teoretisk påfyll og praktisk trening.  Vi fordyper oss i elementene fra dagskurset og suplerer med  nytt stoff . Her er noe av det vi trener på. 
  • Hvordan legger du til rette for lønnsom kommunikasjon?
  • Hvordan finner du din unike styrke som leder?
  • Hvordan setter du dine utviklingsmål?
  • Hvordan tar du engasjementsledelse  inn i hverdagen?
  • Hvordan bruker du dine egne mestringserfaringer som kilde til kraft og inspirasjon?
  • Hvordan tar du ansvar for egen utvikling og hjelper andre å gjøre det samme?
  • Hvordan organiserer og leder du en engasjementsdialog?
  • Hvordan organiserer og leder du styrkebasert engasjementsutvikling?
Kort sagt - Du deler erfaringene du har gjort  deg siden dagskurset og arbeider videre med prosessene som fremmer helhjertet engasjement.

Faglig utgangspunkt

Treningsseminaret tar utgangspunkt  i Selvbestemmelsesteorien som beskriver forholdet mellom kvaliteten på  vår motivasjon og kvaliteten på vårt engasjement . Forskningen som har foregått i 40 år over store deler av verden har vist at ledere oppnår betydelige gevinster ved å legge til rette for at folkene rundt dem forholder seg aktivt til sin motivasjon. 

I følge Selvbestemmelsesteorien har vi tre grunnleggende psykologiske behov - selvbestemmelse, tilhørighet og mestring. Disse tre behovene er selve innholdet i vår motivasjon. Når vi vurderer hvorfor og hvordan vi skal engasjere oss, må vi ta hensyn til de tre behovene for selvbestemmelse, tilhørighet og mestring om vi skal kunne håpe på å engasjere oss helhjertet. 

Engasjementsledelse tar utgangspunkt i disse behovene og utforsker hvordan vi kan forene egne og andres behov og gjøre en positiv forskjell.

Praktiske opplysninger 

Aktuelle datoer:  4. - 6. juni 2019

Sted: Fridtjof Nansens plass 8, Oslo

Tid: 8.30 - 16.30

Pris: kr 11.900,- 

Forkunnskaper: En dags trening i engasjementsledelse.

Vil du vite mer om tre dagers trening i engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45. Ved påmedling  oppgir du navnet på organisasjonen du kommer fra og fakturaadressen  i meldingfeltet. 
  • (?)