Ledercoaching: Hvordan kan jeg ta ansvar for mitt eget engasjement og hjelpe andre å gjøre det samme?

Ditt ansvar som leder

Som leder har du ansvar for å skape en sammenheng som folk ønsker å tilhøre, forholde deg til motstridende informasjon, stake ut kursen, identifisere fokusområder og legge til rette for andres selvstendige arbeid. I tillegg setter du standarden for hvordan ting skal gjøres. Derfor er det viktig at du tar ansvar for ditt eget engasjement. Ellers er du med å gjøre sviktende engasjement til en del av organisasjonskulturen.

Hvordan kan du ta ansvar for ditt engasjement?

Arbeidet med å være en engasjert leder begynner med å forstå hvordan de grunnleggende psykologiske behovene for selvbestemmelse, mestring og tilhørighet påvirker ditt engasjement. En ledercoach kan hjelpe deg å utforske og bygge bro mellom konkurrerende perspektiver både på det indre og ytre planet. Denne utforskningen kan hjelpe deg å aktivere de grunnleggende psykologiske behove i deg selv og i teamet du leder.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi hjelper deg å sortere dine tanker og følelser slik at du kan bli enig med deg selv om hvorfor, hvor og hvordan du skal lede.  Vi gjør det ved å introdusere modeller som gir struktur til å tenke og kjenne etter, sammen med gode spørsmål og aktiv lytting. Dette gir deg en mulighet til å utforske kompleksiteten i ditt arbeid og å bearbeide ytre og indre motsetninger.

Vill du vite mer om ledercoaching? Vi hører gjerne fra deg! 

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.
  • (?)