Møtefasilitering: Hvordan kan vi engasjere oss sammen i en helt konkret sak?

Hva er et godt møte?

På et godt møte engasjerer alle deltakerne seg i de sakene de behandler og etterpå gjør de så godt de kan for å følge opp konklusjonene fra møtet. 

Hva er utfordringen?

Enkelte saker er komplekse og krever at man bygger bro mellom hensyn og perspektiver. Å behandle slike saker i en gruppe krever at møtedeltakerne ser hverandre og lokker frem det beste i hverandre slik at de kan forenes rundt konklusjonen. 

Forøvrig kan det være utfordringer knyttet til at deltakerne ikke har felles spilleregler knyttet til agenda, forberedelser, deltakere,  presentasjonsform, dokumentasjon, ansvar, referat med mere.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi  designer og fasiliterer behandlingen av saker slik at alle involverte engasjerer seg i møtet. Vi bruker kunnskapen vår om refleksjon og dialog for å sikre at møtedeltakerne klarer å forene ulike perspektiver, komme frem til en felles forståelse og ta felles ansvar. 

Hva er vårt faglige utgangspunkt?

Grunnlaget for å arbeide som fasilitatorer er en dyp forståelse av faktorene som påvirker engasjement.  Vi har i mange år jobbet ut fra Selvbestemmelsesteorien (SDT), det mest brukte rammeverket for å forstå og påvirke opplevelsene som driver engasjement. SDT har blitt validert av tusener av studier verden over og brukes av Fortune 100 selskaper, profesjonelle idrettslag, pedagoger, helsearbeidere og ledere i Europa, USA og Asia.

I tillegg er alle våre konsulentene sertifiserte i Nevrolingvistisk Programmering, NLP. NLP er en måte å utvikle vår tenkning og våre handlemåter for å nå våre mål. Modellens popularitet har økt kraftig siden utviklingen startet på begynnelsen av 70-tallet. I dag er det mange ulike tilnærmingene til coaching som bygger på NLP. 

Interessert i å vite mer om møtefasilitering? Vi hører gjerne fra deg!

 Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)