Peder Wroldsen

Peder er partner i Interaction Consulting Group og har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling siden 1984. Peder har stor tro på at personlig utvikling skaper resultater og har omfattende erfaring med coaching, teamutvikling, seminarledelse og møtefasilitering i Norge og i utlandet. Han har blandt annet vært involvert i en omfattende utviklingsprosess for Dyno Nobel i USA og  undervist på DNVGL’s internasjonale lederutviklingsprogram. 

Peder har en sjelden formuleringsevne og en helt unik evne til å se mennesker og forstå hva de formidler. Gjennom sitt brennende engasjement for personlig utvikling tilrettelegger han for erkjennelser og selvinnsikt, og inspirerer til modning og vekst. Peder balanserer en smittende og kreativ tilstedeværelse i øyeblikket med ett skarpt blikk for nyanser og et trygt grep om kursen.

I tillegg til Bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Oslo, Master of Management fra BI er Peder trener i kommunikasjons- og læringsmodellen NLP, sertifisert av NLP-utvikleren John Grinder. Han skrev sin masteroppgave på Selvbestemmelsesteorien og er spesielt opptatt av ledelse og utviklingsprosesser som fremmer helhjertet engasjement. Peder er sammen med Anna Pia Hellstedt ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Interaction Consulting Groups sertifiseringsprogram i engasjementsledelse. Han er også medforfatter av boken «Speilbilder – om dagdrøm og livskunst» som handler om egenutvikling.

Spesialiteter

  • Lederutvikling, coaching, møtefasilitering, teamutvikling og seminarledelse.

Kvalifikasjoner

  • Bachelor i pedagogikk fra Universitetet i Oslo
  • Master of Management fra BI
  • Sertifisert som NLP-trener av John Grinder. Grinder er en av de to opprinnelige utviklerne av kommunikasjons og læringsmodellen.
  • Sertifisert for å gi tilbakemelding på MBTI (Myers–Briggs typeindikator), HAS (Hogan assessment systems) og Margerison-McCann team management profil (TMP).