Robert Marsalis

Robert Marsalis er partner i Interaction Consulting Group og har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i mer enn 20 år. Han tror på at tillit mellom mennesker skaper resultater, og har bred erfaring fra foredrag, utvikling av ledergrupper og enkeltindivider.

Robert er en foredragsholder som begeistrer sitt publikum. Som kursleder, workshopleder og fasilitator er han en ressurs med sin klokskap, kreativitet, humor og engasjement. Han mestrer fortellerkunsten, og kan snakke om ulike tema på en praktisk og hverdagslig måte. I de siste 20 årene har han vært ansatt i DNVGL og her har han vært en ettertraktet kursholder, fasilitator, foredragsholder, prosessleder og mekler. Han har flere års erfaring som leder av Leadership Development i DNVGL.

Robert har en egen evne til å fange opp kjernen i kundens situasjon og setter den i fokus i sine foredrag, workshops, og arbeid med ledergrupper. Derfor har han ingen ferdige manus, han tilpasser og skreddersyr i forhold til kundens behov. Robert balanserer perfekt mellom teori, praksis og refleksjon. Han er behagelig, skaper trygghet og er en raus person. Robert har bidratt betydelig i utviklingen av nåværende lederopplæring i DNVGL. Han har også solid erfaring fra omstillingsprosesser og endringsledelse i forbindelse med sammenslåing av virksomheter.

Spesialiteter

  • Lederutvikling, Teamprosesser, Endringsprosesser, Verdier og etikk, relasjonsbygging og medarbeiderskap, konflikthåndtering, foredrag og workshops, coaching.

Kvalifikasjoner

  • Robert er utdannet teolog i USA. Han har tilleggsutdannelse i NLP og har flere autorisasjoner innenfor sine fagfelt.