Utveckling av engagemangskultur

Kvantitet och kvalitet

Många organisationer har svårt att bygga starka engagemangskulturer, trots att de använder stora resurser. Fyra av fem organisationer känner att de inte är rustade för att bygga starka engagemangskulturer. En global undersökning gjord av Gallup visar att endast en tredjedel av arbetskraften beskriver sig själva som engagerade i sitt arbete. Problemet är att många organisationer fokuserar på graden av engagemang snarare än kvaliteten på engagemanget.

Utveckling baserad på validerad forskning

Vårt arbete med engagemangskultur bygger på självbestämmande teorin som:

  • skiljer mellan kvantitet och kvalitet på engagemanget
  • visar ett orsakssamband mellan kvalitet på engagemang och kvalitet på prestation
  • har identifierat de erfarenheter som påverkar kvaliteten på engagemanget

Mätning av engagemang som ger handlingsutlösande insikter

Vi i Interaction samarbetar med forskarna bakom Theory of Self-Determination. De har utvecklat motivationWorks, en onlineplattform för engagerande engagemang som inkluderar:

  • en engagemangsundersökning som ger handlingsutlösande insikter till såväl anställda som chefer
  • en onlinekurs som ger en bra introduktion till självbestämmande teori och hur ledare kan arbeta med engagemang

Vi på Interaction håller på att testa denna plattform med vissa ledningsgrupper. Tanken är att ledningsgrupperna lär sig använda plattformen för att arbeta med sitt eget engagemang innan de så småningom bestämmer sig för att låta alla medarbetare få tillträde.

Plattformen har inte översatts till svenska än, så vi använder den engelska versionen.

Vill du veta mer om utveckling av engagemangskultur? Ta gärna kontakt med oss. 

Du kan använda formuläret under eller kontakta oss med e-post aph@interaction.no eller telefon +46-708-946247  eller +47-48950894.

  • (?)