Ledarcoachning: Hur kan du som ledare ta ansvar för ditt eget engagemang och hjälpa andra att göra detsamma?

Som ledare är det extra viktigt att vara engagerad.

Som ledare har du ansvar för att skapa ett sammanhang som folk vill tillhöra, förhålla dig till motstridig information, förena olika perspektiv, staka ut kursen, identifiera fokusområden och skapa förutsättningar för andras självständiga arbete. Det är du som sätter standarden för hur saker och ting ska göras. Därför är det viktigt att du är engagerad. Om du väljer att inte vara fullt engagerad, är du med att göra bristande engagemang till en del av organisationskulturen.

Hur kan du ta ansvar för ditt engagemang?

Arbetet med att vara en engagerad ledare börjar med att förstå hur de grundläggande psykologiska behoven för självbestämmande, kompetens och tillhörighet påverkar ditt engagemang. En ledarskapscoach kan hjälpa dig att utforska och överbrygga konkurrerande perspektiv på både det inre och yttre planet. Denna utforskning kan hjälpa dig att aktivera de grundläggande psykologiska behoven hos dig själv och teamet du leder.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi hjälper dig att reda ut dina tankar och känslor så att du kan komma överens med dig själv om varför, vart och hur du ska leda. Det gör vi genom att introducera modeller som ger struktur för tänkande och känsla, tillsammans med bra frågor och aktivt lyssnande. Detta ger dig en möjlighet att utforska komplexiteten i ditt arbete och att bearbeta yttre och inre motsättningar.

Vill du veta mer om ledercoachning? Ta gärna kontakt. 

Skriv ett meddelande i  formuläret under, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på +46-708-946 247.
  • (?)