Värdeskapande engagemang med utbildningskonceptet Heart in business 

Behärska det engagemangsstyrda ledarskapet och bidra till mening, glädje och fantastiska resultat.

Det här är utbildningen där du får kunskaper och metoder för att driva utvecklingsprocesser med engagemangsperspektiv. Du får de redskap du behöver för att utveckla värdeskapande engagemang. Utbildningen är en processledarutbildning med fokus på att leda utvecklingsprocessen för ledare och medarbetare i en organisation.

Processverktygen kan användas på individ-, grupp,- prosjekt- och verksamhetsutveckling. Målgruppen är ledare av alla slag men konsulter, coacher, handledare och rådgivare har också nytta av resultaten i programmet.

I den här utbildningen får du;
 • träning och verktyg för att utveckla ditt ledarskap och din kommunikation för att leda och utveckla värdeskapande engagemang i din grupp/team
 • kunskaper och modeller för att bättre förstå hur man bygger upp kreativa, effektiva och hållbara utvecklingsprocesser och helhjärtat engagemang

Vi arbetar hands-on med dina egna "case" under utbildningen, så att verktygen blir tillämpbara för dig i praktiken direkt. 

Professionell grund

Programmet genomsyras av Självbestämmandeteorin och kommunikations- och lärandemodellen Neuro-Lingvistisk Programmering.

 • Självbestämmandeteorin är den ledande modellen för att påverka beteende och används inom näringsliv, sport, utbildning i USA, Europa och Asien.
 • Neuro-Lingvistisk Programmering ger oss konkreta verktyg för att utveckla hur vi tänker och agerar för att nå våra mål. NLP ger oss också en bra utgångspunkt för att arbeta praktisk med engagemang. 

Modulbaserat upplägg

Programmets omfång är 18 dagar fördelat på 6 moduler med varsitt fokusområde. I samtliga moduler tränar du på att utveckla helhjärtat engagemang för att skapa mening, glädje och fantastiska resultat. 

Programmet kan tas i två delar - BAS 1 som är modul 1-3 och BAS 2 som är modul 4-6.

Den första tre-dagars modulen är vår GRUNDKURS och kan tas separat som en introduktion. Där presenteras såväl självständiga toeridelar som ramverk som kommer löpa som en röd tråd genom hela progammet.

Du tränar på att utveckla ditt självledarskap (modul 1),  skapa förutsättningar för optimalt engagemang och lönsam kommunikation i alla typer av processer (modul 2) och hur du utvecklar ditt teamledarskap (modul 3). I de tre sista modulerna skapar du medvetenhet om hur språket påverkar våra resultat och hur du leder engagemanget framåt genom att förstå hur ord är magiska (modul 4). För att påverka utkomsten i de mänskliga processerna är det viktigt att ha sinnestillstånd som passar med uppgifterna (modul 5) och på vilket sätt berättelser bidrar till att omformulera låsta positioner. Vi knyter ihop säcken genom att reflektera över lärandet och ta fram de mest verkningsfulla framgångsnycklarna i rollen som engagemangsledare (modul 6). Les mera om modulerna neders i texten.

MODUL 1 Engagemang & självledarskap, 3 dagar

Fokus
Helhjärtat engagemang och självledarskap. Genom att utveckla och stärka ditt eget helhjärtade engagemang med väl genomtänkt självledarskap kan du lättare förstå vad som ska till för att andra kan göra detsamma. 

Du får träning i att

 • stimulera och fånga upp resurstänkande
 • fånga upp olika aspekter kring ambivalens och motstånd för att bättre förstå vad som frigör engagemang
 • utveckla relationer med styrkebaserade förhållningssätt

Läs mer om modul 1.

MODUL 2 Engagemang & kommunikation, 3 dagar

Fokus
Hållbar kommunikation med ramverk för effektivt tänkande.

Du får träning i att
 • måluppfyllande arbete
 • dra nytta av strategiska tankemodeller som stödjer hållbar kommunikation och utövande av engagemangsledarskap
 • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på berörda personers positiva intentioner och styrkor

MODUL 3 Engagemang & samverkan, 3 dagar

Fokus
Helhjärtat engagemang och samarbete. 

Du får träning i att
 • utveckla helhjärtat engagemang i grupper och team för att skapa synergi, bättre resultat och arbetsglädje genom måluppfyllande samarbete
 • dra nytta av den kollektiva intelligensen och självorganiserande principer
 • stimulera och fånga upp resurstänkande med fokus på teammedlemmarnas positiva intentioner och styrkor

MODUL 4 Engagemang & språk, 3 dagar

Fokus
Konkretisering och precisering med hjälp av språket

Du får träning i att
 • använda mer av språkets möjligheter att precisera och öppna upp för möjligheter
 • dra nytta av att medvetandegöra hur språket påverkar våra resultat
 • stimulera och fånga upp språkliga fenomen som framgångsnycklar i engagemangsledarskapet

MODUL 5 Engagemang & emotionell kompetens, 3 dagar

Fokus
Emotionell kompetens

Du får träning i att
 • skapa medvetenhet om emotionell kompetens, sinnesstämningar och mentala tillstånd
 • medvetandegöra hur personliga sinnestillstånd och tillhörande sinnesstämning påverkar våra resultat
 • stimulera och fånga upp medvetenhet om verklig förändring som framgångsnycklar i engagemangsledarskapet

Modul 6 Engagemang & framgång, 3 dagar

Fokus
Modellering, redefinering och storytelling.

Du får träning i att
 • träna på redefinering, modellering och storytelling
 • dra nytta av helheten i programmet
 • stimulera och fånga upp framgångsnycklar på vägen vidare

Vill du veta mer om utbildningskonceptet Heart in business - Värdeskapande engagemang? Ta gärna kontakt.

Skriv ett meddelande i formuläret under, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på +46-708-946 247.
 • (?)