Mötesfacilitering: Hur kan vi tillsammans engagera oss en konkret sak?

Vad är ett bra möte?

På ett bra möte engagerar sig alla deltagare i det som behandlas på mötet. Efter mötet gör alla sitt bästa för att följ upp de slutsatser som kom ut av mötet. 

Vad är utmaningen?

Vissa punkter på agendan kan vara komplexa och innebära utmaningar med att effektivt komma  fram till en slutsats. Ofta kräver det att olika hänsyn och perspektiv kopplas ihop och sätts in i ett helhetligt sammanhang.  För att effektivt  behandla komplexa frågor i en grupp är det en grundförutsättning att deltagarna ser varandra lockar fram det bästa i varandra. 

Dessutom kan det finnas utmaningar förknippade med att deltagarna inte har gemensamma spelregler relaterade till agenda, förberedelser, deltagare, presentationsform, dokumentation, ansvar, minnesanteckningar med mera.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi designar och faciliterar behandlingen av saker så att alla involverade engagerar sig i mötet. Vi använder professionella ramverk för reflektion och dialog för att säkerställa att mötesdeltagarna klarar att förena olika perspektiv, komma fram till en gemensam förståelse och ta gemensamt ansvar. 

Vad är vår arbetsmodell?

När vi faciliterar möten så utgår vi från en välgrundad förståelse av faktorerna som påverkar engagemang.  Vi har i många år jobbat utifrån Självbestämmandeteorin (SDT), det mest använda ramverket för att förstå och påverka upplevelserna som driver engagemang. SDT är validerad genom tusentals av studier världen över och används av Fortune 100-företag, professionella idrottslag, pedagoger, hälsopersonal och ledare i Europa, USA och Asien.

Är du intresserad av att veta mer om mötesfacilitering? Ta gärna kontakt.

Skriv en meddelande i formuläret nedan, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på +46-708-946 247.

  • (?)