Anna Pia Hellstedt

annapia@heartinbusiness.se och aph@interaction.no

Anna Pia är partner i Interaction Consulting Group och har jobbat med ledar- och organisationsutveckling sedan 1998. Med sin öppna och trygga framtoning och välgrundade inställning till mänsklig utveckling kan du som kund känna dig väl omhändertagen och trygg på att du blir sedd och hörd och att det gemensamma målet är i fokus. Hennes specialiteter är ledarcoachning och teambyggning för toppledare i att bättre förstå och utöva processen med engagemangsutveckling som leder till bättre resultat och mer arbetsglädje för alla. Hon har lång erfarenhet av mötesfacilitering i storgrupp med modeller som Open Space Technology, World Café m m.

Hon är utbildningsansvarig och grundare av Heart in business ledarträningsprogram som etablerades 2004. Heart in business står för kompetensutveckling för ledare att skapa bättre resultat med mer arbetsglädje för alla. Det är ett koncept som ges med ledartränare från Interaction Consulting Group i Sverige.

Som utbildare uppfattas hon som inspirerande och kunnig. Hon är mån om gruppen och att föra utvecklingen framåt med fokus på prestationer och arbetsglädje. Anna Pia har vart ansvarig för design och genomförande av ledarutvecklingsprogram for bl.a Tillväxtverket och Karolinska Institutet i Sverige. Under åren 2009-2011 var hon av Tillväxtverkets utnämnd som ambassadör i projektet "Kvinnors företagande."

Förutom universitetsutbilning som kommunikationsvetare med organisationskommunikation är hon sedan 2013 certifierad som NLP tränare, vilket är en lärande- och kommunikationsmodell som hon använder tätt ihop med Självbestämmandeteorin, som är validerad motivationsforskning. Hon är certifierad NLP-tränare av Dr Nils Jørgen Sellæg som är en av grundaren John Grinders Core Trainers och leder Interactions NLP-utbildningar tillsammans med Peder Wroldsen. Hon har två längre coachträningar utöver NLP, där en är en processcoachträning i regi av Future Unlimited och en annan är ett träningsprogram for terapeuter inom medberoende och anknytningsproblematik med Md Tomas Trobe, 

Specialiteter

  • Coachning, ledarträning, facilitering och undervisning i engagemangsledarskap  och i kommunikations- och lärandeprosesser kopplade till ledarskap, medarbetarskap, organisationskultur, handledning, samarbete, möten och konfliktlösning.

Kvalifikationer

  • Aktiv inom professionell ledarstöd och individuell coachning seden 1997
  • Open Space facilitator av processer i stora grupper (20-500 personer) sedan 2001
  • Certifierad NLP Trainer, Interaction Consulting as
  • Mötesfacilitering och mötesdesign 
  • Kommunikationsvetare med specialisering i organisationskommunikation, Uppsala universitet